Monthly Archive: Şubat 2020

ÇOCUK YETİŞTİRME TARZININ YETİŞKİNLİĞE ETKİSİ 0

ÇOCUK YETİŞTİRME TARZININ YETİŞKİNLİĞE ETKİSİ

Kişilik bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan kazanılan özelliklerin tamamıdır. Çocuk yetiştirme süreci kişiliğin sonradan kazanılan özelliklerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken onların kişiliklerini de çok fazla etkilemektedirler. İlk çocukluk döneminde çoçuğun yaşadıkları yetişkinlikte...

Afet Etiği 0

Afet Etiği

Dünyamız şimdilik canlılar olarak bizlerin yaşamını sürdürebileceği en uygun gezegendir. Dünya’nın içyapısında ve atmosferinde meydana gelen olaylar her zaman bizim lehimize olmamaktadır. İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve...

2

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) (3/11)

  Travma dersine hocamız, Nietzsche‘ye atıf yaparak ‘Öldürmeyen acı güçlendirir mi?’ sorusuyla giriş yapmıştı ve ‘Acılar her zaman güçlendirmez bazen de yaşayan ölülere çevirebilir.’ diyerek devam etmişti. Peki yaşayan ölüleri nasıl ‘hayata’ döndürebiliriz? Bu...

Cinsel Şiddet 0

Cinsel Şiddet

Cinsel şiddet; cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasıdır. Cinsel şiddet biçimleri Türk Ceza Kanununda (TCK) cinsel taciz, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı şeklinde sınıflandırılmaktadır.Cinsel...

0

Afet Sonrası Travmatik Tepkiler (2/11)

  Afet durumları kişi için bir kriz anıdır ve travmatik yaşantılara sebep olur. Bu yazımızda herhangi bir afet durumuyla karşı karşıya kalmış kimselerde görülebilecek tepkileri ele alacağız. Kişi tehdit edici bir durumla karşılaştığında üç...

0

Afet, Kriz ve Travma Nedir? (1/11)

Krizler, ciddi, geniş kapsamlı, umulmadık zamanda ortaya çıkan, rutini bozan, maddi varlığı tehdit eden ve bu nedenle hızlı müdahalenin elzem olduğu durumlardır. Doğal afetler, çevresel sorunlar, salgın hastalıklar gibi krizler günümüzde geniş coğrafyaları etkiler...

0

NASIL SAĞLIKLI KARAR VEREBİLİRİM?

Gerek gündelik gerekse iş hayatında birçok problemlerle karşılaşmaktayız. Bu problemleri çözmek için duygusal, mantıksal ya da her ikisini de barındıran kararlar vermekteyiz. Verilen kararların doğru ve akılcı olması, sağlıklı bir bakış açısıyla ele alınması...

0

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ZİMBARDO DENEYİ

Kadına yönelik şiddet deyince ne anlamalıyız? Nedenleri nelerdir? Çerçevesi sınırı nedir? Toplumsal boyut ne düzeyde etkilidir? Zimbardo’nun deneyiyle ilişkisi nedir? İlk olarak kadına yönelik şiddetin tanımını yaparak konuya giriş yapabiliriz. Kadına yönelik şiddet cinsiyete...

SİBER ZORBALIK 0

SİBER ZORBALIK

Zorbalar ve kaba insanlar hep vardı, ancak teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık harekete geçebilecekleri yeni bir platforma sahipler. Alay edilmek, hem gerçek hem de çevrimiçi dünyada çocuklarımız için ciddi duygusal sonuçlara yol açabilir. Zorbalık...

0

Mobbing

Bireylerin iş hayatında maruz kaldıkları rahatsız edici davranışlar sonucunda ortaya çıkan ve çözümlenmediği takdirde iş bırakmayla dahi sonuçlanabilen bir süreç olan mobbing (psikolojik şiddet), son yıllarda pek çok çalışmanın konusu olmuştur (Aydın, Şahine ve...