25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

Bu yazımızda neler göreceğiz?
1) Kadına yönelik şiddet nedir, türleri nelerdir?
2) Şiddetin mağdura etkileri
3) Şiddetin çocuklara etkileri
4) Şiddete maruz kalan kadınlar neler düşünür?
5) Şiddete uğrayan kadınlar nerelere başvurabilir?
6) 6284 numaralı kanun nedir, bu kapsamda haklarınız nelerdir?
7) Şiddet mağduru kadınlar için alınabilecek tedbirler, yararlanacağınız hizmetler nelerdir?
8) Öneriler

Şiddet nedir?

Şiddet deyince aklımıza ilk olarak “kaba kuvvet veya cismani acıya sebebiyet veren davranışların” anlaşılması muhtemeldir. Ancak genel olarak tanımlarsak şiddet ; “insanın maddi ve manevi varlığına zarar veren her türlü davranıştır.”
Kadına yönelik şiddet nedir?
İster kamu ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet kapsamına girmektedir.
Kısacası: Kadına sırf kadın olduğu için uygulanmış ötekileştirici veya örseleyici davranışlar kadına yönelik şiddet demektir.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebepleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği İle İlişkisi
1) Kadına yönelik şiddet birden fazla etkenin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan karmaşık bir sorundur. ( Ailenin yaşadığı ekonomik bunalımlar, öfke sorunları vs.)
2) Kadına yönelik şiddet, bireysel, ilişkisel, toplumsal, kültürel ve çevresel etkenlerin bir arada etki etmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
3) Kadına yönelik şiddet erkeklerle kadınlar arasındaki güç eşitsizliğinin yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesidir.
4) Şiddet toplumsal bir sorundur ve bir tahakküm aracıdır.
5) Toplumsal güç ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkar.
6) Eşitsizlik ve ayrımcılık güç ilişkilerini şekillendirir ve ondan etkilenir.
7) Cinsler sosyalizasyon sürecinde şiddete ilişkin çeşitli düşünce ve davranış kalıplarını öğrenir.
8) Cinsiyete ilişkin yargılar şiddetin meşrulaştırılmasına aracılık eder. (Erkeğin doğasında vardır gibi)

Kadınlara Uygulanan Şiddet Türleri
1. Fiziksel
2. Psikolojik/Duygusal
3. Cinsel
4. Ekonomik
5. Tek Taraflı Israrlı Takip

1)Fiziksel Şiddet
Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır.
KADINI
• Yaralama (dövme, tekmeleme, bıçaklama, silahla yaralama vb)
• Kadının yeti kaybına uğratma (görme, işitme kaybı, organ ve uzuv kayıpları)
• Öldürme («namus» kisvesi altında işlenen cinayetler, intihara zorlama vb)
2)Psikolojik/Duygusal Şiddet
Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır.
• Tehdit etme (zarar vermekle, terk etmekle, çocuklarını elinden almakla, tehdit,…)
• Kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz olduğunu söylemek, sürekli suçlama
• Kontrol davranışları: Kadının yaşamı üzerindeki kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek, kadını yalnızlaştırmak, bir yere hapsetmek ve ilişkilerinin bozulmasına yol açacak eylemlerde bulunmak, hesap vermeye zorlamak
3)Ekonomik Şiddet
Kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır.
• Kadının çalışmasına engel olma,
• Çalışıyorsa kazancına el koyma,
• Kazancından sadece harçlık almak biçiminde yararlanmasına izin verme,
• Çok az para bırakarak evi döndürmesini isteme,
• Mallarına el koyma,
• Ekonomik kararlardan dışlama,
• Ortak edinilmiş mallara zarar verme.

4)Cinsel Şiddet
Mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin, ev ya da işyeri dahil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemlerde bulunması ya da buna kalkışmasıdır.
• Sözle, elle sarkıntılık,
• Dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, video, mesaj gönderme,…
• İstenmeyen öpme, dokunma ya da okşama İstenmeyen cinsel eylemlere zorlama
• Cinsel ilişkiye zorlama
• Fuhuşa zorlama, kadın ticareti
• Ensest
• Erken yaşta, zorla evlendirme
• Kız kaçırma
• Tecavüz
UYARI: Cinsel şiddet görmeniz halinde delillerin kaybolmaması için duş almayın, üzerinizdeki kıyafetleri değiştirmeyin. Başvurunuzu bu şekilde en yakın Karakol/Polis Merkezine yapın!

5)Tek Taraflı Israrlı Takip (STALKİNG)
Şiddet türleri arasında bulunan ancak hakkında çok az şey bilinen ve tanımlaması güç olan ısrarlı takip (stalking), aslında yaygın bir şekilde görülen ve diğer şiddet türleriyle bağlantılı olan bir şiddet türü.
Takipçi erkekler; sürekli telefonla aramak, sürekli mesaj ya da e-posta göndererek rahatsızlık vermek, sosyal medya hesaplarını denetlemek, kadın adına sosyal medya hesapları açmak, özel bilgilerini ifşa etmek, kadının arkadaşlarına, patronuna, ailesine mesaj ya da e-posta göndermek gibi ısrarlı takip yöntemlerini kullanıyorlar.
Ne yazı ki Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun içerisinde ısrarlı takip kavram olarak geçmekte ancak Türk Ceza Kanunu’nda tanımlı bir suç olmadığı için ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemekte.

Şiddetin Genel Etkileri

1) Şiddetin Kadının Sosyal Sağlığı Üzerindeki Sonuçları
Şiddetin kadında yol açtığı özgüven kaybı, değersizlik ve utanç duyguları;
KADININ
Topluma katılamamasına
Sosyal bir çevre oluşturamamasına
Üretken olamamasına
Kendine ve çocuklarına uygun şekilde bakamamasına
Toplum tarafından dışlanmasına, yargılanmasına, yalnız bırakılması
NEDEN OLABİLİR.
2)Şiddetin Kadının Ruhsal Sağlığı Üzerindeki Etkileri

• Öz saygının azalması
• Utanç ve suçluluk duyguları
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Depresyon ve bunaltı
• Yeme ve uyku bozuklukları
• Kabus görme
• Fobiler ve panik bozukluğu
• Öfke nöbetleri
• İntihar ve kendine zarar verme davranışı
• Güvenli olmayan cinsel davranışlar,
• Alkol ve maddenin kötüye kullanımı
• Sigara içme
• Fiziksel aktivitede azalma, baş ve karın ağrıları gibi psikosomatik bozukluklar

3)Şiddetin Kadının Fiziksel Sağlığı Üzerindeki Sonuçları

• Kafa, karın ve göğüs kafesi ve kol bacaklarda yaralanmalar
• Çürük ve ezikler, sert cisimlerin oluşturduğu izler
• Kırıklar, yırtık ve kesikler
• Göz içi yaralanmaları
• Kas eklem ağrıları
• Kronik ağrı yakınması
• Sindirim sistemi bozuklukları
• Huzursuz barsak sendromu
• Üriner sistem enfeksiyonları
• Solunum sistemi ile ilgili sorunlar
• Fiziksel işlevsellikte azalma
• Yeti kayıpları (görme, işitme, kognitif kayıplar)

4)Şiddetin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Üzerindeki Sonuçları
• Güvenli olmayan cinsel davranışlar sonucunda bazı sağlık problemleri oluşabilir.
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS
• Cinsel işlevlerde bozulma
• İstenmeyen gebelikler
• Gebelik komplikasyonları (düşükler, sağlıksız düşükler, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum…)
• İnfertilite (kısırlık)

Şiddetin Çocuklara Etkisi

• Çocuklarda; çekingenlik, hırçınlık, içine kapanıklık gibi davranışlar daha sık görülür.
• Çocukta var olan bazı sorunların kronikleşmesine sebep olabilir. (Kekemelik vs.)
• Uyku bozuklukları, yatak ıslatma, karın ağrısı gibi şikayetlerle karşılaşılır.
• Çocuk istismarı riski artar.
• Şiddete tanık olan erkek çocuklar, gelecekte eşlerine ve çocuklarına şiddet uygulamaya eğilim gösterebilir.
• Şiddete tanık olan kız çocuklar şiddeti normalleştirir, kendisine şiddet uygulandığında kabullenme eğilimi gösterebilir.

Şiddete Maruz Kalan Kadınlar Neler Düşünür?
YANLIŞ DÜŞÜNCELER

• Tekrarlanmayacak (X)
• Kocam beni seviyor, bana zarar vermek istemez (X)
• Yaşadıklarımı kimseye anlatmamam gerekiyor (X)
• Çocuklarımın iyiliği için kabullenmeliyim (X)
• Yapabileceğim bir şey yok (X)
• Hak etmiştim (X)
• Bu benim kaderim (X) Şiddet olgusunun tekrarlama riski yüksektir.

 Kocanız sizi sevse de şiddet uyguladığı ve size zarar verdiği gerçeğini değiştirmez.
 Yaşadıklarınızı mutlaka paylaşın.(Arkadaş, akraba, resmi kurum)
 Şiddete şahit olan çocuklarda ciddi travmalar görülür.
 Yapabileceğiniz ilk iş resmi makamlara şikayet etmek olmalıdır
 Hiçbir insan şiddet görmeyi hak etmez.
 Kaderci, yazgıcı olmayı bırakıp kendiniz ve çocuğunuz için harekete geçin.

Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar
Şikayet ve İhbar İçin:
1-Valilik – Kaymakamlık
2-Polis Merkezi
3-Jandarma Karakolu
4- Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)Yaşadığınız yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz.
5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
6- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
7- Sağlık Kuruluşları

Acil telefon hatları
1)ALO 183
 AÇSHB bünyesinde çalışan “Alo-183 Hattı” şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için olarak çalışmakta; bu kişilere hakları konusunda ve başvuracakları yerler hakkında bilgi vermektedir.
 Alo 183 hattı aracılığıyla çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle alâkalı rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilir ilgili konularda ihbarda bulunabilirsiniz.
 7/24 hizmet vermektedir.
 Kürtçe ve Arapça dillerinde de hizmet verilmektedir.
 İhbarlarda kimlik bilgileriniz saklı tutulmaktadır.
2- ALO 155 Polis İmdat
3- ALO 156 Jandarma İmdat
4- 112 ACİL
5- Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı- 0212 656 96 96
6- GELİNCİK HATTI 444 43 06

Kimler şikâyet ve ihbar başvurusunda bulunabilir?
Şiddete uğrayan kişi veya aynı evde oturan bir kişi, kardeş, çocuk, akraba ya da şiddeti gören, duyan, tanık olan herhangi biri, örneğin komşu, öğretmen, doktor vb. ister açık kimlik bilgileriyle ister kimliğini gizleyerek ihbarda bulunabilir.

Başvururken ne kadar masraf ödenir?
Adli yardım veya diğer ekonomik ve danışmanlık yardımlarından faydalanmak için talepte bulunulması halinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan işlemler için hiçbir masraf alınmamaktadır.

Danışma, destek, sığınma evi/konukevi ve maddi yardım için:
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Sığınma evi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)
2-Sosyal Hizmet Merkezi
3- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
4-Valilik, Kaymakamlık
5- ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma
6-Belediyeler (Sığınma evi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi Yardım)
7- Barolar ve Baroya Bağlı
* Adli Yardım Büroları (Ücretsiz Avukat Desteği)
*Kadın Danışma/dayanışma Merkezleri (Hukuki Destek ve
Rehberlik)
*Kadın Hakları Kurulları( Hakları hakkında bilinçlendirme)
8-Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri
9- ALO 144 Sosyal Yardım Hattı (SYDV)
(şartlı eğitim/sağlık yardımları, kömür yardımı, gıda yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı vb.)
10- Sivil Toplum Örgütleri

6284 Numaralı Kanun Nedir, Bu Kanundan Kimler Yararlanabilir?

• 6284, Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanundur. Bu kapsamda; şiddete uğrayana ve şiddet uygulayana yönelik koruyucu, önleyici tedbir ve hizmetleri kapsar.
• Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuklar ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri (akrabalar),
• Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları,
• Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri bu kanundan yararlandırılır.

6284 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler ve Yararlanabileceğiniz Hizmetler:

Mülkî Amir (Vali-Kaymakam) Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları
• Barınma yeri sağlanması*
• Geçici maddi yardım yapılması
• Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
• İlgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması*
• Kreş imkânının sağlanması.(Asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla kreş Ücreti)
• Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.
***Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili tedbirler kolluk amirlerince de alınabilir.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları
• İşyerinin değiştirilmesi
• yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
• Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
• Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi
• Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden talep edilebilir.(m.8/1)
• Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları:

• Şiddet uygulayana karşı uygulanan önleyici tedbirlerdir.
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, küçük düşürmeyi içeren davranışlarda bulunmaması
• Müşterek konuttan uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi
• Korunan kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
• Korunan kişinin, çocuklarına yaklaşmaması
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi
• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi (Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.)
• Alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması
• Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise, nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
• Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.(m.(8/3

Şiddet uygulamış olan kişi için evden uzaklaştırma kararı alındığında şiddet mağduru geçimini nasıl sağlar?

• Şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırıldığı süre boyunca kendinizin ve çocuklarınızın geçimini sağlamak için nafaka ödemesi isteyebilirsiniz.
• İhtiyacınızın varlığının tespiti ve eşten nafaka alamamanız halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirsiniz.
• Sosyal Hizmet Merkezi’ne Sosyal Ekonomik Destek(SED) talebinde bulunmak üzere başvuru yapabilir, şartları taşımanız halinde ekonomik destek alabilirsiniz.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

Güvenliğinizin sağlandığı, durumunuzun değerlendirildiği, ihtiyaçlarınızın tespit edildiği ve karşılandığı merkezlerdir. Bu merkezlerde psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki destek ve sağlık desteği verilir. Şiddet uygulayan/uygulama riski olana yönelik hizmetler yürütülür. Tüm yasal işlemleriniz başlatılır ve takip edilir. İhtiyacınız olması halinde barınma yeri sağlanır. Haftanın her günü 24 saat açık olan bu merkezlerde psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb. kişiler çalışır. Çalışanlar kadındır. ŞÖNIM’ in olmadığı yerlerde bu hizmetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri yerine getirir.

Sığınma Evleri/Konukevleri

Konukevleri fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadın ve erkeklerin, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde varsa çocukları (0-12 yaş) ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Konukevlerinde gizlilik önemlidir. Bu nedenle adres bilgileri paylaşılmamaktır.
Sığınma evi/konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda destek olunur. (kira yardımı vs.)
Hizmetler:
• BARINMA
6 ay süre ile barınma hizmeti
• PSİKOSOSYAL DESTEK
Meslek elemanları tarafından barınma süresince
• HARÇLIK
Sosyal inceleme raporuna istinaden harçlık ödemesi yapılmaktadır.
• HUKUKİ DESTEK
İl Avukatları ya da Barolar tarafından
• YÖNLENDİRME VE REHBERLİK
Meslek elemanları tarafından barınma süresince
• KREŞ
0-6 yaş çocuklarına
• İSTİHDAM DESTEĞİ
MEB, Meslek Edindirme Kursları
İŞKUR, Mesleki Danışmanlık

ÖNERİLER

Şiddete maruz kalırsanız ya da kalma riskiniz varsa;
• Yaşadıklarınızı mutlaka paylaşın (arkadaş, akraba, resmi kurum vb.)
• Evdeki kesici aletleri zor ulaşılabilir yerlere yerleştirin.
• Can güvenliğiniz tehlikedeyse mutlaka Karakol/Polis Merkezine bildirin.
• Acil durumlar için sizin adınıza resmi kurumları arayabilecek bir yakınınızla acil durum şifresi ya da mesajı oluşturun (Telefonla 3 kez arayıp kapatma ya da “tuz bitti, sende var mı?” gibi bir şifre belirleme).
• Acil durumda varsa çocuklarınızla birlikte en yakın Karakol/Polis Merkezine başvurun. Şikayetçi olun.
• Evde şiddet uygulayan kişiye ait silah varsa, can güvenliği riskinizin yüksek olduğunun farkında olun.
• Fiziksel şiddet görmeniz ve Karakol/Polis Merkezine başvurmanız halinde darp raporu alınmasını talep edin.
• Acil durumlarda evden ayrılmak zorunda kalmanız halinde yanınıza almak üzere size ve çocuklarınıza ait kimlik, diploma, daha önce alınmış darp raporları, vb. önemli belgelerinizi, acil ihtiyaçlarınızı (para, ilaç, yakınlarınıza ait telefon numaraları vb.) kolay ulaşılabilir bir yerde hazır bulundurun,
• Cinsel şiddet görmeniz halinde delillerin kaybolmaması için duş almayın, üzerinizdeki kıyafetleri değiştirmeyin. Başvurunuzu bu şekilde en yakın Karakol/Polis Merkezine yapın!
• Kadına yönelik şiddet ancak kalıp yargıların ve tutumların ortadan kaldırılması ve davranış biçimlerinin değiştirilmesiyle mümkündür. Kadına olan toplumsal bakış açımızın değişmesi de değerli annelerimizin çocuklarını yetiştirirken onları en başta birey olarak yetiştirmeniz ve kadın erkek eşitliği bilincini oluşturmayı gözetmenizle sağlanacaktır.
• Çocuklarımızın –özellikle kız çocuklarımızın-eğitimi desteklenmeli ve böylelikle haklarının bilincinde olacak şekilde yetiştirilmeli,
• Kadınların iş hayatına katılımı desteklenerek kendine olan güveni ve kendi ihtiyaçlarını yerine getirebilme kapasitesi artırılmalı böylelikle tamamen erkeğin himayesinde olma düşüncesi değiştirilmelidir. Çünkü ekonomik kaygıları olan ve özgüveni yerinde olmayan kadın, şiddet görse dahi bunu açığa çıkarmayı göze alamayacak veya durumu kabullenmeyi seçecektir.

Ruh Sağlığı Platformu Sosyal Hizmet Başkan Vekili
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı
Ömer TEKİN

Bakmak istersen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir