Author: admin

1

MEDYA İNTİHARI DESTEKLİYOR(10/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak bu yazımızda intihar olaylarının medya ile ne kadar bağlantılı olduğuna ve sosyal medyanın intihar üzerinde ne kadar etkili olduğuna bakmaya çalışacağız. Son günlerde gündemimizden eksik olmayan ve gittikçe artan intihar...

0

Ülkemizde ve Dünyada İntihar İle İlgili Sayısal Veriler (9/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Dünya’da ve ülkemizdeki intihar verilerini detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz.   Türkiye’de İntihar Sayıları Türkiye’de 2000’lerin başlarında her yıl 2000’li rakamlarla ifade edilen intihar...

0

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHARA BAKMAK (7/13)

                    Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyolojik  kuramlar bağlamında  intihar olgusunu ele alacağız.  Art arda haberlerde gördüğümüz, “yoksulluk” notlarını ardında bırakarak...

0

SOSYAL PSİKOLOJİK KURAMA GÖRE İNTİHAR (6\13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyal psikolojik kuramlar bağlamında intihar konusuna değineceğiz. İntihar,  insanlık tarihi boyunca gündeme gelen bir olgudur. İntihar konusu birden fazla bilim dalının ilgi alanına...

0

PSİKODİNAMİK KURAMLAR AÇISINDAN İNTİHAR (5\13)

Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/bilissel-kuram-perspektifinde-intihar-olgusu/) sizlerle intihar olgusunu bilişsel kuram perspektifinde irdelemiştik. Bugün de psikodinamik kuramların intiharı nasıl ele aldığına değineceğiz. Psikodinamik Kuramların öncüsü olan Sigmund Freud Viyana Tıp Üniversitesi’ndeki tahsilini bitirdikten sonra hastanede çalışmalarını...

0

BİLİŞSEL KURAM PERSPEKTİFİNDE İNTİHAR OLGUSU (4\13)

İntihar etmek veya intihar girişiminde bulunmak önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İntihar olgusu kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi, farklı tür ve nedenlerinin olması nedeniyle çeşitli kuramlar perspektifinde incelenen bir olgu halini...

BİYOLOJİK KURAMLAR AÇISINDAN İNTİHAR (3\13)

            Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle tüm davranışların doğuştan geldiğini savunan biyolojik kurama göre intihar konusunu sunacağız.             İntihar her toplumda ve her yaş grubunda görülebilen...

0

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU I. MANİFESTOSU

Oluşumuna 2018 Eylül ayında sosyal medya üzerinde başlayan platformumuz 2019 Ocak ayında “Ruh Sağlığı İstismarına Hayır” sloganı ile büyümeye devam etmiştir. Aynı yılın Eylül ayına gelindiğinde kabuk değişimi yaşanmış olup vizyon ve misyon olarak...

0

Ruh sağlığı hastalıklarında artış kaydedildi

Psikiyatri, halk sağlığı ve nörobilim alanında 28 küresel uzman ile sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan Lancet Komisyonu raporuna göre ruh sağlığı bozukluklarında artış olduğu kaydedildi. Bu durumun küresel ekonomiye maliyetinin 16 trilyon doları bulabileceği...