Category: Genel

0

Mobbing

Bireylerin iş hayatında maruz kaldıkları rahatsız edici davranışlar sonucunda ortaya çıkan ve çözümlenmediği takdirde iş bırakmayla dahi sonuçlanabilen bir süreç olan mobbing (psikolojik şiddet), son yıllarda pek çok çalışmanın konusu olmuştur (Aydın, Şahine ve...

0

LGBTİ’LERE YÖNELİK ŞİDDET

LGBTİ şiddeti konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet, homofobi, transfobi vb. kavramların ne ifade ettiği bilinmelidir. Öncelikle bu kavramlara göz atalım: LGBTİ: Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans/ transgender...

0

AKRAN ZORBALIĞI

Okul dönemi çocuk için büyük bir önem arz eder çünkü ilk sosyalleşme yeri olan ailesinden bambaşka psikososyal gelişim gösterebileceği sosyal bir alana girer. Bu sosyalleşme beraberinde de akranlarla iletişimi meydana getirir. Bu iletişim bireyin...

0

Çocuğa Yönelik İstismar

Çocuğa yönelik istismar vakaları, özellikle son dönemde medyada sık sık gündeme gelmektedir. Her yeni güne gözlerimizi bu haberlerle açmak ve bu konuda bir şeyler yapamamak çok yıpratıcı olmaktadır. Ruh Sağlığı Platformu olarak bu yazımızda...

0

ÇOCUKLUK YAŞANTISINDAKİ DERİN İZ: İHMAL

Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmaması çocuk ihmali olarak adlandırılmaktadır. İhmalin izi çocukluktan yetişkinliğe bireyin yaşantısında derin duygusal izler, bedensel sağlıkla ilgili bozukluklar bırakabilmektedir....

0

KADINA ŞİDDET

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nin birinci maddesinde, kadınlara yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir...

0

Ekonomik Şiddet

Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakların ve paranın kişiler üzerinde bir yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Ekonomik şiddet çoğu zaman fiziksel duygusal ve cinsel şiddet başta olmak üzere birçok farklı şiddet türü ile iç içe geçmiş bir...

0

AİLE İÇİ ŞİDDET (2/ 16)

  Ruh Sağlığı Platformu olarak bir önceki yazımızda  şiddetin türleri üzerinde detaylı bir şekilde durmuştuk.(https://ruhsagligi.org/siddet-1-16/) Bu yazımızda ise aile içi şiddet konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Günümüzde adeta çığ gibi büyüyen şiddet sokakta, okulda,...

0

ŞİDDET (1/16)

             Ruh Sağlığı Platformu olarak her ay farklı konular üzerinde çalışıp, sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ocak ayı konumuz: ŞİDDET. Bu yazımızda şiddetin türleri ve toplumsal yapıda şiddet olgusunu detaylı...