Category: Genel

0

Hayat Pamuk İpliğine Bağlı Değildir(12/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak bir önceki yazımızda intihar ve toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiye değinmiştik. Bu yazımızda ise intihar hakkında ailelerin bilmeleri gerekenleri işleyeceğiz. HAYAT PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI DEĞİLDİR İnsanlar hayata yaşama arzusu ile...

0

İntihar Olgusunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Değerlendirilmesi(11/13)

  Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/medya-intihari-destekliyor/) medyanın intihar üzerindeki etkilerini birlikte irdelemiştik. Bu yazımızda ise toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında intihar olgusuna bakacağız. İntihar olgusu; insanlık tarihinin...

1

MEDYA İNTİHARI DESTEKLİYOR(10/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak bu yazımızda intihar olaylarının medya ile ne kadar bağlantılı olduğuna ve sosyal medyanın intihar üzerinde ne kadar etkili olduğuna bakmaya çalışacağız. Son günlerde gündemimizden eksik olmayan ve gittikçe artan intihar...

0

Ülkemizde ve Dünyada İntihar İle İlgili Sayısal Veriler (9/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Dünya’da ve ülkemizdeki intihar verilerini detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz.   Türkiye’de İntihar Sayıları Türkiye’de 2000’lerin başlarında her yıl 2000’li rakamlarla ifade edilen intihar...

0

İntiharın Kuram Olarak Ele Alınması ve Sosyokültürel ,Ekonomik Açıdan İncelenmesi (8\13)

Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/sosyolojik-bir-olgu-olarak-intihara-bakmak-7-13/) sizlerle intihar olgusunu sosyolojik kuram perspektifinde irdelemiştik. Bugün de sayısal veriler bağlamında intihar ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaları ve intiharın tarihsel gelişimini ele alacağız. İntiharın en pozitif tanımı benim adıma,...

0

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHARA BAKMAK (7/13)

                    Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyolojik  kuramlar bağlamında  intihar olgusunu ele alacağız.  Art arda haberlerde gördüğümüz, “yoksulluk” notlarını ardında bırakarak...

0

SOSYAL PSİKOLOJİK KURAMA GÖRE İNTİHAR (6\13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyal psikolojik kuramlar bağlamında intihar konusuna değineceğiz. İntihar,  insanlık tarihi boyunca gündeme gelen bir olgudur. İntihar konusu birden fazla bilim dalının ilgi alanına...

0

PSİKODİNAMİK KURAMLAR AÇISINDAN İNTİHAR (5\13)

Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/bilissel-kuram-perspektifinde-intihar-olgusu/) sizlerle intihar olgusunu bilişsel kuram perspektifinde irdelemiştik. Bugün de psikodinamik kuramların intiharı nasıl ele aldığına değineceğiz. Psikodinamik Kuramların öncüsü olan Sigmund Freud Viyana Tıp Üniversitesi’ndeki tahsilini bitirdikten sonra hastanede çalışmalarını...

0

BİLİŞSEL KURAM PERSPEKTİFİNDE İNTİHAR OLGUSU (4\13)

İntihar etmek veya intihar girişiminde bulunmak önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İntihar olgusu kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi, farklı tür ve nedenlerinin olması nedeniyle çeşitli kuramlar perspektifinde incelenen bir olgu halini...