DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

Dünya’da 1983 yılından bеri hеr yıl Mart ayının 3. Salı günü Dünya Sosyal Hizmеt Günü (17 Mart 2020) olarak kutlanmaktadır. Birlеşmiş Millеtlеrin dе bir partnеri olan vе Sosyal Hizmet Uzmanları Dеrnеğinin dе bağlı olduğu; Uluslararası Sosyal Hizmеt Uzmanları Fеdarasyonu (IFSW) 2012 yılından bеri, Birlеşmiş Millеtlеr gündеminе paralеl olarak kürеsеl gündеmlеr bеlirlеmеktеdir. Sosyal Hizmеt vе Sosyal Kalkınma Ajandası olarak adlandırılan bu gündеm;

2020 yılında Dünya Sosyal Hizmet Günü teması “İnsan İlişkilerinin Öneminin Geliştirilmesi” olarak bеlirlеnmiştir. 

İnsan ve çevresinde gelişen olayları inceleyerek, sorunları çözmeye yönelik bilimsel metotları kullanan Sosyal Hizmet Uzmanları; insan ilişkilerinin sağlanmasında, onarılmasında ve geliştirilmesinde büyük rol üstlenmektedir.  

Sosyal Hizmet Uzmanları; daha mutlu, güvenli ve çağdaş bir yaşam için insan ilişkilerine ve yaşamına etki eden tüm dinamikleri birlikte ele alarak birey, grup ve toplulukların tam iyilik hedeflerine ulaşması için tüm psiko-sosyal destek sistemlerini devreye sokarak mesleği icra etmektedirler.

Bu bağlamda; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplin olmakla beraber sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alarak çalışmaktadırlar.

Günümüzde ne yazık ki kırdan kente göçün sonucunda kalabalıklaşan kentlerde insanlar gittikçe yalnızlaşmaktadır. Bu yalnızlaşma sadece bir araya gelmek olarak düşünülmemelidir, teknolojinin ve internetin dünyamıza girdiği bilişim çağında insanların yalnızlığını da tekrar tanımlamak gerekmektedir. Tek tuşla tüm dünyayı gezebilen, bilgilere ulaşabilen, alışverişini yapabilen ve sosyal ilişkilerini sürdürebilen insanlığın yalnızlığı elbette ki insan ilişkilerinde tanımlanabilir. Geleneksel yaşamda ihtiyaçlarını kendisi karşılayamadığında, geleneksel ekonomik ve sosyal destekleri karşılayan birey ve aileler, kentlerin kalabalık dünyasında bunları karşılama noktasında yalnız kalmaktadır.    

Yaşamsal ihtiyaçların karşılanmaması hâlinde, devletin sosyal ve ekonomik destekleri yetersiz kaldığında travmalar, kayıplar ve dramlar oluşmaktadır. Bu travmalar; yaşanan olumsuzluklar ve özellikle son zamanlarda giderek artan sosyo-ekonomik krizlerle daha da derinleşmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları, bu yoksunlukların kurumsal destek hizmetleriyle giderilmesi, kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sorunlarla baş edebilmesi için profesyonel çalışmalar yapmaktadır. 

Bu noktadan bakıldığında Sosyal Hizmet Uzmanları; çocuk, kadın, yaşlı, engelli, lgbt+ gibi dezavantajlı bireylere sosyal işlevselliklerini kazandırarak rehabilite etmesinin ve diğer tüm çalışmalarının yanında toplumsal yaşamda  ve insan ilişkilerinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. 

Toplumsal yaşamımız için bu kadar önem arz eden mesleğimiz ne yazık ki ülkemizde birçok sorunla karşılaşmakta, engele maruz kalmakta ve hak ettiği değeri görememektedir.  Böylesine değerli bir mesleğe hak ettiği değeri verebilmenin yolu sahip olduğu sorunları temelden çözebilmekten geçmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için lisans eğitimlerinde mesleki bilgi ve donanımları güçlü, kendine güvenen, gelişime açık ve etkinliğinin farkında sosyal hizmet uzmanları yetiştirebilmenin koşulları oluşturulmalı, var olanlar güçlendirilmelidir. Akademik yeterliliği olmadan açılan örgün lisans bölümleri, ihtiyaç ile doğru orantılı olarak planlanmalıdır. İnsanların yaşamlarına dokunan bir uygulama mesleği olan sosyal hizmet, sınavsız lisans tamamlama, açık öğretim, uzaktan eğitim gibi eğitim programlarıyla verilmemelidir. Mevcut uygulamalara da son verilmelidir. İstihdam sorununa çözüm olarak dayatılan ve kamu kurumlarında mesleğimizin, mesleki yetkinlikte olmayanlarca uygulanmasına, bunun sonucunda ortaya çıkan mesleki deformasyona ve hizmet alanların nitelikli sosyal hizmet almalarına engel olan uygulamalara son verilmelidir. Sosyal hizmet uygulamalarının bu işin ehli olan sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülmesi için daha çok sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmeli, mesleki sınırlar korunmalıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma şartları iyileştirilmeli ve güvenlikleri sağlanmalıdır. 

Mesleğin ve alanımızın zorluklarının yanı sıra mesleki değer anlamında da sorunlar elbette ki vardır ancak Sosyal Hizmet Uzmanları bu sorunları ortadan kaldırabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu şartlarda özveriyle, sosyal adalet ve toplumsal eşitlik için çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutluyor, bugün vesilesiyle gerek sahada gerek diğer tüm alanlarda meslektaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmalarını temenni ediyoruz.

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Esra ŞAHİN

Sosyal Hizmet Uzmanı Ömer TEKİN

 

 

 

Bakmak istersen...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir