Ruhsagligi.org - Öne Çıkan Paylaşımlar

0

İntiharın Kuram Olarak Ele Alınması ve Sosyokültürel ,Ekonomik Açıdan İncelenmesi (8\13)

Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/sosyolojik-bir-olgu-olarak-intihara-bakmak-7-13/) sizlerle intihar olgusunu sosyolojik kuram perspektifinde irdelemiştik. Bugün de sayısal veriler bağlamında intihar ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaları ve intiharın tarihsel gelişimini ele alacağız. İntiharın en pozitif tanımı benim adıma,...

0

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHARA BAKMAK (7/13)

                    Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyolojik  kuramlar bağlamında  intihar olgusunu ele alacağız.  Art arda haberlerde gördüğümüz, “yoksulluk” notlarını ardında bırakarak...

0

SOSYAL PSİKOLOJİK KURAMA GÖRE İNTİHAR (6\13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda sosyal psikolojik kuramlar bağlamında intihar konusuna değineceğiz. İntihar,  insanlık tarihi boyunca gündeme gelen bir olgudur. İntihar konusu birden fazla bilim dalının ilgi alanına...

0

PSİKODİNAMİK KURAMLAR AÇISINDAN İNTİHAR (5\13)

Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/bilissel-kuram-perspektifinde-intihar-olgusu/) sizlerle intihar olgusunu bilişsel kuram perspektifinde irdelemiştik. Bugün de psikodinamik kuramların intiharı nasıl ele aldığına değineceğiz. Psikodinamik Kuramların öncüsü olan Sigmund Freud Viyana Tıp Üniversitesi’ndeki tahsilini bitirdikten sonra hastanede çalışmalarını...

0

BİLİŞSEL KURAM PERSPEKTİFİNDE İNTİHAR OLGUSU (4\13)

İntihar etmek veya intihar girişiminde bulunmak önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İntihar olgusu kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi, farklı tür ve nedenlerinin olması nedeniyle çeşitli kuramlar perspektifinde incelenen bir olgu halini...

BİYOLOJİK KURAMLAR AÇISINDAN İNTİHAR (3\13)

            Ruh Sağlığı Platformu olarak intihar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle tüm davranışların doğuştan geldiğini savunan biyolojik kurama göre intihar konusunu sunacağız.             İntihar her toplumda ve her yaş grubunda görülebilen...

0

İNTİHAR (2\13)

İntihar Nedir? Bir önceki yazımızda (https://ruhsagligi.org/intihar/) sizlerle intihar konusunu genel hatlarıyla ele almıştık. Bu yazımızda ise intihar kelimesinin kökeni ve kullanım biçimleriyle birlikte, intihar çeşitlerini sizlerle inceleyeceğiz. İntiharın kelime kökenini; Latince’de ‘insanın kendini öldürmesi’...

0

İNTİHAR (1/13)

Ruh Sağlığı Platformu olarak her ay bir konu üzerinde derinlemesine çalışıp sizler için özgün içerikler üretiyoruz.  Aralık ayı konumuz son günlerde ülkemizin gündemini de çokça meşgul eden ve tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı...